Ví dụ 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Vật nặng đang đứng yên, người ta truyền cho vật một vận tốc \(\vec v\) hướng thẳng đứng xuống dưới, sau khoảng thời gian \(\frac{\pi }{{20}}(s)\)  vật dừng lại lần đầu và khi đó lò xò bị dãn 15cm . Sau đó vật dao động điều hòa, khi lò xo giãn 7cm vật có tốc độ bằng.
A.71cm/s                                   B. 132cm/s                                 C. 30cm/s                          D. 40cm/s
Giải
Vật dừng lại lần đầu ở biên và tại \(t = \frac{T}{4} \Rightarrow T = 4.\frac{\pi }{{20}} = \frac{\pi }{5}\)

Tại vị trí cân bằng thì \(F = P \Rightarrow k.\Delta l = m.g \Rightarrow \frac{k}{m} = \frac{g}{{\Delta {l_0}}}\)

Mặt khác \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta {l_0}}}{g}} \Rightarrow \Delta {l_0} = 10cm\)

Khi lò xo giãn 7cm thì \(x = – 3cm \Rightarrow A = 5cm\)

Áp dụng công thức \({A^2} = {x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}\) ta thế các số vào rồi dùng SLOVE tìm nghiệm ta bấm máy như sau
(p3)d+aQ)dRQ10d$p5dqr0=

Vậy chon đáp án D.