Theo mặc định trên casio fx 580vnx một số nguyên không bắt đầu bằng 0 và các chữ số viết đều nhau từ chữ số đầu tiên cho đến chữ số cuối cùng. Ví dụ:

Với cách viết như vậy, trong nhiều trường hợp rất khó đọc con số được tạo thành, nhất là đối với học sinh. Do đó chúng ta có thể cài đặt lại để các chữ số được phân cách bởi các bộ 3 chữ số.

qwRR  4  1

Bây giờ ta nhập lại số  

Như vậy số bây giờ đã dễ đọc hơn rất nhiều.
Lưu ý ta chỉ có thể nhập tối đa 10 chữ số thì việc hiển thị mới có ý nghĩa:

  • Với 10 chữ số 
  • Với nhiều hơn 10 chữ số 

Khi không có nhu cầu phân cách các số như vậy, ta cài đặt ngược lại:

qwRR 42