Chuyên mục: Bài Giảng Video

Tổng quan về Bất phương trình trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

Tương ứng với giải phương trình là giải bất phương trình. Tính năng nổi trội: Giải bất phương trình bậc bốn. Bài toán: Giải bất phương trình: $-x^4+5x^3-5x^2-5x+6 \geq 0$. 1. Vào phương thức giải bất phương trình: wz(A) 2. Chọn...

Loading
 

Đăng Nhập
 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết