Chuyên mục: Toán THCS

Tính toán thống kê trên máy tính Casio fx 580vnx

Bài toán thống kê được giảng dạy từ rất sớm trong chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Bài toán này đặc biệt tiếp tục được quan tâm trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Để sử dụng menu thống kê ta theo các...

Tính toán ma trận: Điều kiện cắt nhau của 2 đường thẳng

Đối với chương trình Trung học phổ thông, vấn đề tính toán với các ma trận không được đề cập tới. Tuy nhiên đối với các giáo viên việc sử dụng ma trận đem lại một số lợi ích đáng kể, đặc biệt đối với các bài toán không đơn giản...

Loading
 

Đăng Nhập 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết