Chuyên mục: HSG Casio THCS

tìm số tự nhiên

Kính gửi diễn đàn, mong nhận được sự giúp đỡ Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó bằng tổng lập phương các chữ số của nó xin cảm ơn mọi người. Diễn đàn trả lời:  Bài này Admin đề xuất giải theo hướng lấy từng chữ số ra và xét...

Đa thức có NGHIỆM PHỨC

Bài 1: Cho đa thức \(P\left ( x \right )\) có bậc 7, hệ số bậc 7 là 5 thỏa: \(P\left ( 1 \right )=2013;P\left ( 2 \right )=4704; P\left ( 3 \right )=8749; P\left ( 4 \right )14154; P\left ( 5 \right )=61845\) Và \(P\left ( x...

Cách giải bài 2 cấp quốc gia năm 2010 về lãi suất

Bài 2. (5 điểm) a.Một người gửi tiết kiệm 250.000.000 (đống) loại kì hạn 3 tháng vào ngân hàng với lãi suất 10,45% một năm. Hỏi sau 10 năm 9 tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng người đó không rút...

Loading
 

Đăng Nhập 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết