Chuyên mục: Toán lớp 6

50 bài toán thực tế HK1 Toán 6

50 BÀI TOÁN BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG HỌC KỲ I LỚP 6 Bài 22: Hưng, Bảo, Ngọc đang trực nhật chung với nhau ngày hôm nay. Biết rằng Hưng cứ 4 ngày trực nhật một lần, Bảo 8 ngày trực nhật một lần, Ngọc 6 ngày trực một...

TỔNG HỢP các bài toán cơ bản và nâng cao về đồng dư

Bài 1:Có 45 bóng đèn được đánh số lần lượt từ 0, 1, 2, 3, 4… Trong một phút chỉ có một bóng đèn được sáng. Ở phút đầu tiên (phút thứ 1) thì bòng đèn số 0 sáng. Các phút sau bóng đèn sáng tiếp theo là ở vị trí: (Vị trí bóng...

Tìm a, b biết 686430a8b chia hết cho 2008

Đề bài: Tìm các số  biết:  (Trả lời câu hỏi cho thắc mắc của GV lớp tập huấn máy tính Casio 570VN PLUS) Bài giải: Cách 1: Bằng cách liệt kê: Phân tích 2008 thành thừa số nguyên tố: Bấm máy: Ta được:  Để số  chia hết cho 8...

Tính tổng – Tính giá trị biểu thức Bài 1

Tính tổng – Tính giá trị biểu thức Bài 1     Tính giá trị:   \(A = {1^2} – {2^2} + {3^2} – {4^2} + … + {2015^2} – {2016^2}\)   Dựa vào phím tính tổng, ta tách A thành hai tổng sau:   +\(A = ( {{1^1} +...

Loading

Đăng Nhập 

Fanpage

Login with your Social Account

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết