Chuyên mục: Toán lớp 7

Dùng FACT kiểm tra số thập phân hữu hạn

Đề bài: Kiểm tra các số sau có phải số thập phân hữu hạn không? Bài giải: Ta đã biết: – Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. –...

Loading
 

Đăng Nhập
 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết