Chuyên mục: Toán lớp 8

Nhìn lại một số dạng toán chuyển động lớp 8

Bài toán 1: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 15km/h, lúc về An phải giảm vận tốc 3km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút .Tính quãng đường từ nhà An đến trường? Bài toán 2: Mỗi ngày mẹ...

Bài toán mức độ 1 về Liên phân số

Đề bài: Tìm số \(a\) và \(b\) biết rằng: \(B=\frac{329}{1051}=\frac{1}{3+\frac{1}{5+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}}\) Bài giải: Phân tích \(\frac{329}{1051}\) dưới dạng liên phân số qua các bước: +Bước 1: Tìm nghịch đảo của phân số...

Loading
 

Đăng Nhập 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết