Chuyên mục: Toán lớp 8

Bài toán mức độ 1 về Liên phân số

Đề bài: Tìm số \(a\) và \(b\) biết rằng: \(B=\frac{329}{1051}=\frac{1}{3+\frac{1}{5+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}}\) Bài giải: Phân tích \(\frac{329}{1051}\) dưới dạng liên phân số qua các bước: +Bước 1: Tìm nghịch đảo của phân số...

Loading

Đăng Nhập 

Fanpage

Login with your Social Account

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết