Chuyên mục: Toán lớp 9

Giải hệ phương trình trên tập số thực

Đề bài: Giải hệ phương trình sau trên tập số thực: \(\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}+\frac{2xy}{x+y}=1 & & \\ \sqrt{x+y}=x^{2}-y & & \end{matrix}\right.\) Bài giải: Điều kiện \(x+y>0\) Phương trình thứ nhất...

Toán dãy số

Đề bài: Cho dãy số  được xác định như sau:  và  (  là số nguyên dương) a) Viết quy trình ấn phím liên tục tính . b) Tính . c) Chứng minh rằng  là số chính phương. Bài giải: a/ Chuyển dãy số về dạng: Quy trình bấm máy: Bấm CALC,...

Tìm GTLN, GTNN của hàm số: y=3\sqrt{x-1}+4\sqrt{5-x}

Đề bài: Tìm GTNN, GTLN của hàm số:   Bài giải: a.GTLN: Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki cho hai bộ số:  và  ta có Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi . b.GTNN Ta có   Đặt  thì  Vì  nên suy ra  và dấu bằng xảy ra khi  hoặc ...

Loading
 

Đăng Nhập 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết