Chuyên mục: HSG Casio THPT

Bài toán thực tế về thể tích và ứng dụng

Câu 45: Trên một mảnh đất hình vuông có diện tích \(81m^2\) người ta đào một cái ao nuôi cá hình trụ có 2 đáy là hình tròn (như hình vẽ) sao cho tâm của hình tròn trùng với tâm của mảnh đất. Ở giữa mép ao và mép mảnh đất người...

Đa thức

Cho f(x) =  . Tính S =  Diễn đàn trả lời: Tổng được viết lại: $S=f\left( \dfrac{1}{2000} \right)+f\left( \dfrac{2}{2000} \right)+f\left( \dfrac{3}{2000} \right)+…+f\left( \dfrac{1999}{2000} \right)$ Nhận thấy $f\left( x...

Đa thức có NGHIỆM PHỨC

Bài 1: Cho đa thức \(P\left ( x \right )\) có bậc 7, hệ số bậc 7 là 5 thỏa: \(P\left ( 1 \right )=2013;P\left ( 2 \right )=4704; P\left ( 3 \right )=8749; P\left ( 4 \right )14154; P\left ( 5 \right )=61845\) Và \(P\left ( x...

Loading
 

Đăng Nhập 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết