Chuyên mục: Toán lớp 12

TÌM NHANH M ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN TRÊN CASIO FX 580VNX

    Bài toán hàm số đồng biến trên đoạn cho trước: Tìm \(m\) để hàm số \(y=-\dfrac{1}{3}{{x}^{3}}+m{{x}^{2}}-(m+1)x-m+3\) đồng biến trên đoạn có độ dài bằng 2. \(m=-1\) hoặc \(m=2\) \(m=-1\) không tồn tại \(m\) \(m=2\)...

Loading
 

Đăng Nhập 

Thành Viên BQT

Fanpage

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết