Chuyên mục: Chưa được phân loại

Đa thức

Cho f(x) =  . Tính S =  Diễn đàn trả lời: Tổng được viết lại: $S=f\left( \dfrac{1}{2000} \right)+f\left( \dfrac{2}{2000} \right)+f\left( \dfrac{3}{2000} \right)+…+f\left( \dfrac{1999}{2000} \right)$ Nhận thấy $f\left( x...

tìm số tự nhiên

Kính gửi diễn đàn, mong nhận được sự giúp đỡ Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó bằng tổng lập phương các chữ số của nó xin cảm ơn mọi người. Diễn đàn trả lời:  Bài này Admin đề xuất giải theo hướng lấy từng chữ số ra và xét...

Bài toán mức độ 1 về Liên phân số

Đề bài: Tìm số \(a\) và \(b\) biết rằng: \(B=\frac{329}{1051}=\frac{1}{3+\frac{1}{5+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}}\) Bài giải: Phân tích \(\frac{329}{1051}\) dưới dạng liên phân số qua các bước: +Bước 1: Tìm nghịch đảo của phân số...

Loading

Đăng Nhập 

Fanpage

Login with your Social Account

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết