Đề Toán vào lớp 10 gồm 5 câu, trong đó ý cuối bài 4 và bài 5 dành cho học sinh giỏi, lấy điểm 9-10.

Nguồn: VnExpress.net