Vấn đề cần giải quyết:

Hạnh có hai miếng vải, một mảnh rộng 72 inches và mảnh còn lại rộng 90 inches. Cô ấy muốn cắt cả hai miếng thành các dải có chiều rộng bằng nhau sao cho càng rộng càng tốt. Hỏi cô ấy cần cắt cácmiếng vải thành từng miếng với chiều rộng là bao nhiêu?

Thông tin đã được biết: Có hai miếng vải, một mảnh có chiều rộng là 72 inches, mảnh còn lại rộng 90 inches.

Cần tìm ra điều gì: Cắt cả hai miếng thành các dải có chiều rộng bằng nhau càng rộng càng tốt.

Các bước phải làm là gì:
1/ Việc cắt hai miếng vải lớn (ước – Fact trong tiếng Anh) thành các miếng vải nhỏ có chiều rộng bằng nhau (chung) và mong muốn miếng vải cắt được có chiều rộng lớn nhất (lớn nhất).

2/ Vậy chỉ cần tìm Ước chung lớn nhất của 72 và 90.
Phân tích bằng phương pháp liệt kê:

Vậy thì ước chung lớn nhất của 72 và 90 là 18.

3/ Kết luận: Vậy Hạnh cần cắt các miếng vải thành từng miếng với chiều rộng là 18 inches.
Ghi chú: Thao tác nhanh hơn tính năng tìm Ước số chung lớn nhất – một tính năng nổi trội của máy CASIO fx-570VN PLUS so với các dòng máy tính khoa học khác, chi tiết xem tại đây: http://www.bitex.com.vn/vn/san-pham/337/casio-fx-570vn-plus.html