Sách giáo khoa Toán 7, bài 43 trang 23:
Đố: Biết rằng

đố em tính nhanh được tổng:


Bài giải:

Thông thường các em sẽ tính nhanh như sau:

Vậy

 

Sau đó, các em có thể kiểm tra lại bằng máy tính như sau:
Bấm:

qi(2Q))dR1E10

Bấm =, ta được kết quả trên.