Giải Toán cao cấp bằng máy tính Casio fx 570ms

Thảo luận trong 'Đại số' bắt đầu bởi phuongthaoo2119, 23/8/17.

Lượt xem: 3,870

 1. phuongthaoo2119

  phuongthaoo2119 Thành viên mới

  1)TÍNH MA TRẬN BẰNG MÁY TÍNH:
  (CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC MAT CÓ BẬC LỚN NHẤT LÀ 3)

  VD:cho 2 mat:
  A= [1,2,3]
  [3,0,1]
  [2,1,-1]

  B=[0,2,2]
  [1,3,0]
  [1,-1,0]

  a)TÍNH cộng trừ nhân chia các MAT:

  vd: tính A*B-A=!!!!?

  +trước hết vào mode MAT :[mode] [mode] [2]

  +tạo matA: [shift] [4] [1] [1] (chọn dim(tạo matrậnA))
  [3][=] [3][=] ==>(đây là số hàng và số cột của A m=3,n=3 vì A có 3 hàng và 3 cột)
  +nhập số liệu:
  [1][=] [2][=] [3][=]
  [3][=] [0][=] [1][=]
  [2][=] [1][=] [-1][=]
  nhập lần lượt các hệ số cuả mat A vào tương ứng từ trái qua phải:a11,a12,a13,a21,....(ở bài này a11=1,a12=2,a13=3....)
  ===> lúc này trong máy đã lưu mat A với các hệ số ở trên

  +Tạo matB:[shift] [4] [1] [2](chọn dim(tạo matrậnB)

  [3][=] [3][=] (đây là số hàng và số cột của B m=3,n=3 vì B có 3 hàng và 3 cột)
  +nhập số liệu:
  [0][=] [2][=] [3][=]
  [1][=] [3][=] [0][=]
  [1][=] [-1][=] [0][=]
  ==>nhập lần lượt các hệ số cuả mat B vào tương ứng từ trái qua phải:b11,b12,b13,b21,....(ở bài này b11=0,b12=2,a13=3....)
  ===> lúc này trong máy đã lưu mat B với các hệ số ở trên
  +Thực hiên phép tính:
  A*B-A=!!!!?
  +bấm:[AC]
  [shift] [4] [3] [1] [*] [shift] [4] [3] [2] [-] [shift] [4] [3] [1] [=]

  ============> ra kết quả đấy là 1 mat Ans có a11=4,a12=3,a13=0,a21=-2,a22=5,a23=8,a31=-2,a32=7,a33=7
  (dùng phím mũi tên [->] để xem các kết quả)
  vậy A*B-A=ans
  với mat ans là =
  [4,3,0 ]
  [-2,5,8]
  [-2,7,7]


  2)TÍNH DET(A)=!!!!?( TÍNH ĐỊNH THỨC CỦA A)
  +trước hết vào mode MAT :[mode] [mode] [2]
  +tạo matA:

  [shift] [4] [1] [1](chọn dim(tạo matrậnA))

  [3][=] [3][=] ==>(đây là số hàng và số cột của A m=3,n=3 vì A có 3 hàng và 3 cột)

  +Nhập số liệu:
  [1][=] [2][=] [3][=]
  [3][=] [0][=] [1][=]
  [2][=] [1][=] [-1][=]
  nhập lần lượt các hệ số cuả mat A vào tương ứng từ trái qua phải:a11,a12,a13,a21,....(ở bài này a11=1,a12=2,a13=3....)
  ===> lúc này trong máy đã lưu mat A với các hệ số ở trên
  tính det(A)=!!!!?
  [shift] [4] [->] [1] [shift] [4] [3] [1] [=]
  ===========> kết quả cho ra 18
  (hay detA=18)
  ==>Nhanh chóng tiện lợi!!!!!!!!!!!!!!!
  **)BÊN LỀ: ngoài ra còn tính được:
  +ma trận chuyển vị TRN(A):tương tự các bước trên rồi bấm:
  [shift] [4] [->] [2] [shift] [4] [3] [1] [=]

  +còn tính được cả det cho mat bậc 4 dựa vào công thức khai triển theo hàng ngang (nhưng hơi bị lâu)

  +tính cả được hạng của ma trận nhưng khá là lâu
  CHÚ Ý:KO TÍNH ĐƯỢC VỚI CÁC MAT BẬC >3(TRỪ DET CỦA MAT BẬC 4)

  PHƯƠNG PHÁP NÀY RẤT NHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC DÙNG ĐỂ LÀM CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN CAO CẤP B1
  ================================================== ======

  2)Tính lim bằng máy tính:
  (tìm giới hạn hàm số bằng máy tính fx570ms):

  ví dụ:tính lim(sinX/X) khi x->0:

  [mode] [1]
  (vì đây là hàm sinx/x ---> có hàm lượng giác nên bắt buộc phải chuyển về rad bằng cách bấm

  [mode] [mode] [mode] [mode] [2] (còn nếu ko có chứa hàm lượng giác thì ko cần cũng được mà chuyển về cũng ko sao)

  [(] [sin] [alpha] [x] [)] [:] [alpha] [x] [calc] [0.000001] [=]
  =>được giá trị:1 (hoặcxấp xỉ 1)============>lấy kết quả lim=1

  Giải thích cách tính:
  (viết sinX/X bấm nút [calc] để thay giá trị của hàm sin/x tại điểm
  x=0.000001(vì x-->0 nên lấy bừa 1 giá trị xấp xỉ 0như 0.000001),kết
  quả ra là 1 (hoặc xấp xỉ 1))============>lấy kết quả lim=1
  chú ý:
  +vì kết quả máy tính chỉ cho ra số thập phân xấp xỉ nên ta làm tròn kết quả thu được thì được kết quả lim cần tìm(hay đơn giản hơn là tìm trong
  4 phương án trả lời trắc nghiệm đáp số nào gần kết quả máy tính tính ra thì chọn

  +vì lấy giá trị xấp xỉ khi x---->x0 nên càng lấy giá trị gần x0 thay
  vào hàm số thì lim ra càng chính xác(nhưng đừng lây quá gần)

  +với x-->+-vô kùng thì thay x= giá trị thật lớn như x=999999999(với
  x-> dương vô kùng) hoặc x=-9999999999 (với x-> âm vô kùng)

  +CHÚ Ý 1 SỐ HÀM SIÊU VIỆT NHƯ X^lnX làm theo cách này ra kết quả ko điúng((chả biết tại sao nữa

  3)Tính đạo hàm hàm số bằng máy tính:

  vd cho f(x)=(x^2-3x)/lnx
  tính f'(1/2)=!!!!!!!!

  giải: [shift] [Sdx] [(] [alpha] [x] [^] [2] [-] [3] [alpha] [x][)][:][ln][alpha] [x] [,] [1/2] [=]
  KÊT quả ra 8.08881 vậyf'(1/2)=8.08881


  ++NẾU CHỈ TÍNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ ĐẠO HÀM 1 HÀM SỐ TẠI 1 HÀM SỐ THÌ ÍT CÓ ý
  NGHĨA KHI MÀ KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM CHỈ CHO RA 4 ĐÁP SỐ LÀ 4 HÀM F'(X) NHƯ
  KIỂU:
  f(x)=x^5+4x^3+1
  f'(x)=?
  A)x^6+9
  B)5x^4+12x^2
  .........
  thì bước đầu cũng tính f'(x0) tại một điểm lựa chọn bất kì ví dụ bài này tính f'(1)

  [shift] [Sdx][alpha] [x] [^] [5] [+] [4] [alpha] [x] [^] [3] [+] [1] [,] [1] [=]
  kết quả ra17.000000067=17
  lần lượt thay x=1 vào 4 đáp án A,B,C,D xem đáp án nào cho ra kết quả gần 17.000000067=17 nhất thì chọn
  thay lần lượt các phương án như sau:
  A) x^6+9
  [alpha] [x][^][6][+][9] [calc] [1] [=]
  ===>kết quả ra10 khác 17 =====>loại phương án này
  B)5x^4+12x^2
  [5] [alpha] [x] [^] [4] [+] [12] [alpha] [x] [^] [2] [=]
  kết quả ra 17(lấy)===>Khoanh luôn chứ còn gì!!!!....................................(các phương án khác tương tự)  4) TÍNH TÍCH PHÂN:

  +ví dụ tính tích fân của x^2+x+1 khi x từ 1 đến 2

  [mode] [mode] [mode] [mode] [2]

  [Sdx] [alpha] [X] [^] [2] [+] [alpha] [X] [+] [1] [,] [1] [,] [2] [=]

  kết quả là 4.8333333 (nó là số thập fân các bác tìm xem trong 4 đáp an trắc nghiệm đáp số nào xấp xỉ kết quả 4.8333 thì chọn)

  5)TÍNH NGUYÊN HÀM:

  ví dụ tính nguyên hàm của hàm số: f(x)=x+1
  A) 0.5x^2+x
  B)x^4+15
  C)........

  trước hết ta lần lượt tính f(1)=1+1=2 (1 đây là giá trị x bất kì)
  Sau đó tính đạo hàm của 4 đáp số hàm số ở 4 phương án A B C D tại điểm x=1 xem kết quả đạo hàm nào =2 thì chọn đó là phương án đúng
  Cụ thể bài này:
  Tính đạo hàm phương án B tại x=1 ta làm:
  [shift] [Sdx] [alpha] [X] [^] [4] [+] [1][5] [,] [1] [=]

  kết qủa ra 4.0000001 khác 2 =====>loại
  Tính đạo hàm fương án A tại x=1 ta làm

  [shift] [Sdx] [0] [.] [5] [alpha] [x] [^] [2] [+] [alpha] [X] [,] [1] [=]

  kết quả ra =2 ====> Chọn

  6)TÍNH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRÊN MÁY TÍNH:

  BÀI TẬP:
  cho bảng câu hỏi:
  +tính EX?
  +Tính phương sai?
  BÀI LÀM:

  [mode] [mode] [1] (vào mode SD)

  Nhập các hệ số tương ứng vào

  10,1 ứng với 2: nhập [1] [0] [. ] [1] [shift] [,] [2] [M+] (màn hình hiện 10.1;1 và n=...)

  tương tự tiếp tục
  10,2 ứng với 3 nhập [1] [0] [.] [2] [shift] [,] [3] [M+] ==============>(màn hình hiện 10.2;3 và n=...)

  10,4 ứng với 8 nhập [1] [0] [.] [4] [shift] [,] [8] [M+]===============> (màn hình hiện 10.4;4 và n=...)

  10,5 ứng với 13 nhập [1][0] [.] [5] [shift] [,] [1] [3] [M+]=============> (màn hình hiện 10.5;13và n=...)

  10,7 ứng với 25 nhập [1] [0] [.] [7] [shift] [,] [2] [5] [M+]=============>(màn hình hiện 10.7;25 và n=...)

  10,8 ứng với 20 nhập [1] [0] [.] [8] [shift] [,] [2] [0] [M+]==============> (màn hình hiện 10.8;20 và n=...)

  10,9 ứng với 12 nhập [1] [0] [.] [9] [shift] [,] [1] [2] [M+]=============> (màn hình hiện 10.9;12 và n=...)

  11 ứng với 10 nhập [1] [1] [shift] [,] [1] [0] [M+]==================> (màn hình hiện 11;10 và n=...)

  11,3 ứng với 1 nhập [1] [1] [.] [3] [shift] [,] [1] [M+]================> (màn hình hiện 11.3;1 và n=...)

  Nhập cho đến hết số liệu rồi

  trả lời câu hỏi bài

  +Tính EX? bấm

  [AC] [shift] [2] [1] [=] (chọn X ngang) (màn hình hiện lên x ngang=10.74 )===========>kết quả là 10.74

  +Tính phương sai:

  [AC] [shift] [2] [2] [x^2] [=] (Chọn xơn và bình phương nó lên ) (màn hình hiện xơn2=0.0678)=====> kết quả 0.0678
   
  toancasio thích bài này.

Chia sẻ trang này