Tiếp theo loạt bài Giải nhanh bài toán dấu hiệu chia hết ứng dụng chức năng TABLE trên Casio fx 580vnx hôm nay diendanmaytinhcamtay.vn sẽ hướng dẫn thêm các bạn qua bài toán 3 này. Mong rằng sẽ giúp các bạn nắm rõ và cũng cố được kiến thức Toán THPT của mình.

Để xem lại Bài toán 1.

Để xem lại Bài toán 2.

Bài toán 3: \(\large \overline{6a5b}\) chia hết cho 3 và 5 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp: Xét chia hết cho 5 để tìm chữ số tận cùng b, sau đó xét chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 để tìm a.

Giải

Ta có \(\large \overline{6a5b}\vdots 5\Rightarrow b\in \left \{ 0;5 \right \}\)

  • Với \(\large b=0\Rightarrow \overline{6a50}\vdots 3; \overline{6a50}\not \vdots9\Rightarrow (6+a+5+0)\vdots 3\); \(\large (6+a+5+0)\not \vdots9\Rightarrow a\in \left \{ 1;4 \right \}\). Số tìm được: 6150; 6450.
  • Với \(\large b=5 \Rightarrow \overline{6a55}\vdots 3; \overline{6a50}\not \vdots9\Rightarrow (6+a+5+5)\vdots 3\); \(\large (6+a+5+5)\not \vdots9\Rightarrow a\in \left \{ 5;8 \right \}\)

Số tìm được 6555; 6855.
Vậy số tìm được: 6150; 6450; 6555; 6855.

Hướng dẫn thao tác trên máy tính CASIO fx 580vnx
Cách 2:

Với b=0;

Nhập vào TABLE biểu thức \(\large (6+a+5+0)\div 3\) cho F(X) và \(\large (6+a+5+0)\div 9\) cho G(X) thực hiện các thao tác sau:

Với b=5

Nhập vào TABLE biểu thức \(\large (6+a+5+5)\div 3\) cho F(X) và \(\large (6+a+5+5)\div 9\) cho G(X) thực hiện các thao tác sau: