1.1.2 Dễ dàng trong sử dụng

CASIO fx 580vnx đưa thêm các tiện ích tuyệt vời để tận dụng đầy đủ các khả năng của thế hệ màn hình mới với giao diện dễ sử dụng hơn.
1. Hiển thị trực quan các icon:

Việc sử dụng các icon trên màn hình sẽ làm tăng khả năng quan sát. Việc chọn các chức năng sẽ nhanh và dễ dàng.

So sánh Casio fx 580vnx và các dòng máy trước

2. Hiển thị bằng chữ tiếng Anh đầy đủ (không viết tắt).
Hầu hết các từ tiếng Anh hiển thị trên màn hình dưới dạng không viết tắt.

So sánh Casio fx 580vnx và các dòng máy trước

3. Hiển thị công thức toán học như trong sách giáo khoa, công thức toán học được thực hiện bằng \(\large Latex\) do đó sẽ giống như trong hầu hết các sách về toán học hiện đại.

(Còn tiếp)

Xem lại: Mô tả hình thức bên ngoài của casio fx 580vnx