Số phức là một chuyên đề hay và tương đối khó, thường xuất hiện trong các đề thi THPT Quốc Gia những năm gần đây. Do đó, Diễn Đàn Máy Tính Cầm Tay chúng tôi sẽ gởi đến bạn đọc chuỗi các bài viết  sử dụng máy tính Casio fx 580 vnx  để giải quyết nhanh các bài toán về Số Phức. Chuyên đề này bao gồm các phần:

Phần 1: Sơ lược các tính năng Số phức trên máy tính Casio fx 580 vnx

Phần 2: Giải quyết các phép toán cơ bản về số phức

Phần 3: Căn bậc hai của số phức và phương trình nghiệm phức

Phần 4: Tìm đường thẳng biểu diễn tập hợp số phức

Phần 5: Tập hợp điểm biểu diễn số phức liên quan đến đường tròn

Phần 6: Tìm cực trị trên tập số phức

Phần 7: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số bậc 3

Phần 8: Ứng dụng số phức vào phép tịnh tiến trong mặt phẳng

Phần 9: Ứng dụng số phức vào phép đối xứng trục và đối xứng tâm trong mặt phẳng

PHẦN 1: SƠ LƯỢC CÁC TÍNH NĂNG SỐ PHỨC TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX 580 VNX

Trong phần đầu tiên của Chuyên đề Số phức, bài viết sẽ sơ lược các tính năng cơ bản của số phức trên máy tính Casio fx 580 vnx như cách hiển thị số phức, số phức liên hợp, phần thực và phần ảo của số phức và chuyển đổi số phức- lượng giác

  1. Hiển thị số phức trên máy tính Casio fx 580 vnx:

Để có thể thực hiện các phép tính số phức trên máy tính Casio fx 580vnx ta phải chuyển máy về chế độ COMPLEX bằng cách bấm w2

Có 2 cách hiển thị số phức qwR2

Hiển thị số phức dạng hình chữ nhật: : \(a+bi\)

Hiển thị số phức dạng lượng giác:\(r\angle \theta \)

Để có cái nhìn tổng quan và cụ thể hơn về các cách hiển thị số phức trên máy tính Casio fx 580 vnx, bạn đọc có tham khảo thêm video sau

2.  Tìm số phức liên hợp \(\bar{z}\) của số phức \(z\)

Chọn T2và nhập số phức trên máy tính casio

Ví dụ:

  1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức:

Tính năng tìm – lưu phần thực và phần ảo của số phức trong chế độ COMPLEX w2là một tính năng mới của fx 580 vnx so với các dòng máy tính trước đây.

Trong chế độ COMPLEX, bấm T3 để tìm phần thực

T4 để tìm phần ảo

Để có thêm các ví dụ cụ thể về vấn đề tìm phần thực và phần ảo của số phức bạn đọc có thể xem thêm video sau:

Đặc biệt Casio fx 580 vnx có thể lưu được phần thực và phần ảo của một số phức ra các biến nhớ- một tính năng mới so với các dòng máy trước đây

  1. Chuyển đổi số phức – Lượng giác

Máy tính Casio fx 580 vnx hỗ trợ người dùng về hai tính năng chuyển đổi số phức

Để thực hiện tính năng này ta bấm TR, khi đó xuất hiện hai tính năng chuyển đổi:

Ví dụ 1: Chuyển số phức \(z=1+i\) về tọa độ lượng giác

Chuyển về Rađian

Suy ra: \(1+i=\sqrt{2}\left( \cos \dfrac{\pi }{4}+i\sin \dfrac{\pi }{4} \right)\)

Ví dụ 2: Chuyển số phức \(z=\sqrt{2}\left( \cos \dfrac{\pi }{4}+i\sin \dfrac{\pi }{4} \right)\)  về tọa độ Descartes

Để có cái nhìn trực quan hơn về vấn đề chuyển đổi số phức- lượng giác, bạn đọc có thể xem video tại đây