Tìm x thỏa mãn phương trình: $\int_0^{x+1} {x} dx=2$.

  • Nhấn w1
  • Nhập vào biểu thức: y[$0$[+1$Qr2
  • ŽNhập vào qr0=