Thông báo thay đổi quy định bảo hành

Ngoài những điều kiện bảo hành hiện tại đang áp dụng chung cho tất cả các sản phẩm, để nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, BITEX xin thông báo đến quý khách hàng về việc thay đổi thời gian bảo hành một số dòng máy tính Casio như sau:

  • Thay đổi thời gian bảo hành từ 02 lên 05 năm (60 tháng) kể từ ngày mua, áp dụng cho 09 model máy tính Casio: MX-120B; GX-120B; DX-120B, AX-120B; MJ-120D PLUS; FX-500MS, FX-570MS; FX-570VN PLUS; FX-580VN X.
  • Các model máy tính Casio còn lại: bảo hành 02 năm (24 tháng) kể từ ngày mua.
  • Thời gian bắt đầu thực hiện: từ ngày 02/01/2019
  • Lưu ý: Quy định bảo hành được in trên phiếu bảo hành kèm theo máy.

Trân trọng ./.