Khác với các dòng máy tính cầm tay thế hệ trước, máy tính CASIO fx 580vnx cho phép người dùng nhập một phương trình (hay một biểu thức) một lần và thực hiện tuần tự nhiều phép tính với phương trình đó.

Ví dụ 30 Giải phương trình:

\(\large \sqrt[3]{3x-5}=8x^{3}-36x^{2}+53x-25\)

Đây là một phương trình khó. Ta sử dụng các khả năng của máy tính để đưa ra lời giải. Bài này được chúng tôi giới thiệu nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng tìm kiếm lời giải của một phương trình cho các giáo viên Trung học cơ sở lẫn Trung học phổ thông. Học sinh Trung học phổ thông có thể tham khảo nhưng không dành cho học sinh Trung học cơ sở.

1. Viết phương trình lên màn hình:

2. Bấm qr (SOLVE)

3. Bấm qr (SOLVE) lần nữa

4. Ta dự đoán phương trình có thêm một nghiệm vô tỉ thứ hai bằng cách bấm tiếp qr (SOLVE)

Như vậy trên cùng một trang màn hình, với một phương trình đã nhập ta bấmqr (SOLVE) và tìm được ba nghiệm. Tất nhiên với hai nghiệm vô tỉ ta nên lưu vào AB. Lưu ý khi thực thực hiện thao tác J tính chất một trang màn hình – một phương trình với nhiều tác vụ sẽ biến mất. Muốn hiện lại, ta bấm E.

Ta có:

Dựa vào các kết quả máy tính cung cấp, chúng ta trình bày lời giải như sau: