Ad ơi giúp em , Tính tổng các chữ số của A biết căn A = 99999…96 ( có 100 chữ số 9 )

Diễn đàn trả lời:

Nhận thấy quy luật như sau:

+ $96^2=9216$.

+ $996^2=992016$.

+ $9996^2=99920016$.

+ $99996^2=9999200016$.

Dự đoán quy luật: $A=99999…96^2$ (100 chữ số 9) thu được một kết quả có dạng $999…2000…16$, trong đó số chữ số 9 là 100 chữ số, số chữ số 0 là 100-1=99 chữ số.

Vậy Tổng các chữ số của A là $100 \times 9+2+99\times 0 +1+6=909$.

Thảo luận thêm tại Diễn đàn: http://diendanmaytinhcamtay.vn/forum/index.php?threads/tinh-tong-cac-chu-so-cua-a-biet-can-a-99999-96-co-100-chu-so-9.1423/