TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ

♣ Tính toán thống kê: w6

MÀN HÌNH TÍNH TOÁN THỐNG KÊ

Bấm T để vào màn hình tính toán thống kê:

Bài toán: Điều tra tiền lương của 30 công nhân trong một xưởng may (đơn vị nghìn đồng), ta có bảng phân bố tần số sau:

Tìm trung vị, tính trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã cho.

◊ Nhấn w, chọn biểu tượng thống kê Statistics , sau đó bấm =.

◊ Chọn kiểu dữ liệu 1-Variable bằng cách bấm tiếp 1.

  • Nếu máy tính đang ở chế độ Thống kê thì có thể bấm T1(Select type) và bấm tiếp 1(1-Variable).
  • Sau đó nhập vào dữ liệu, tương ứng với tần số của chúng.

⊗  Lưu ý: Nếu máy không hiển thị ra cột tần số thì người dùng cần cài đặt lại bằng cách thao tác qw(SETUP)R31

Ž◊ Thao tác tiếp tục: 300=500=700=800=900=1000=

R$3=5=6=5=6=5=

◊  Tính toán các giá trị theo yêu cầu: