Trang Chủ / Bài Giảng Video / Thông tin chung về TABLE trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

Thông tin chung về TABLE trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

Lập bảng giá trị của một hàm số cho trước.

Người dùng tùy chỉnh các giá trị trong phạm vi bảng

+ Start: Giá trị khởi đầu của khoảng.

+ End: Giá trị kết thúc của khoảng.

+ Step: Bước nhảy hay độ dãn cách trên khoảng.

+ Ở chế độ mặc định, bộ (Start, End, Step)=(1; 5; 1).

Ở chế độ mặc định, máy tính toán giá trị hai hàm f(x); g(x)

+ $f(x)$: Tính được 45 giá trị dòng tính.

+ $f(x),\, g(x)$: Tính được 30 giá trị dòng tính.

Yêu cầu 1: Lập bảng giá trị để vẽ đồ thị hàm số $y=x^2$.

1. Vào phương thức TABLE: w8

 2. Nhập vào hàm số f(x)=[d

Ž3. Bấm =, bỏ qua hàm số g(x) bằng cách bấm =

4. Nhập vào (Step; End; Start)=(-2;2;1): p2=2=1=

5. Bấm = thu được bảng giá trị:

Yêu cầu 2: Lập bảng giá trị để vẽ đồ thị hàm số y=x^2, y=x+1.

1. Vào phương thức TABLE: w8

2. Nhập vào hàm số f(x)=[d

Ž3. Bấm =, nhập hàm số g(x)=[+1

4. Nhập vào (Step; End; Start)=(-2;2;1):

5. Bấm = thu được bảng giá trị:

 

  

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

GIẢI QUYẾT TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG ĐỊNH NGHĨA & KỸ THUẬT ĐỔI BIẾN SỐ TRÊN CASIO FX-580VNX

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết